Redagavimas ir korektūra

Mes redaguojame ne tik savo vertėjų darbus, bet ir klientų parengtus tekstus – lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, rusų ir kitomis kalbomis. Jei ketinate ką nors skelbti spaudoje ar kitaip viešinti: dėti į interneto svetainęspausdinti reklaminiame lankstinuke, siųsti savo užsienio klientams ir pan., atminkite, kad taisyklinga kalba ir nepriekaištingas stilius labai prisideda prie įmonės įvaizdžio formavimo, jos sėkmės.

Kaip atskirą paslaugą galima užsakyti ir korektūrą. Jei ketinate tekstą viešinti, spaudos klaidų taisymas – privalus. Tekstus tikrina ir taiso tik gimtakalbiai redaktoriai.